Schemat przebiegu

Schemat przebiegu obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46

Wiadukt nad koleją WD 1

Przejazd drogowy nr 3

Przejazd drogowy nr 2